Servicii de inginerie si instalatii:

 

– expertiza tehnica de specialitate (laborator acreditat MLPAT si ISC dotat pentru incercari distructive si nedistructive);

– studii geotehnice;

– expertize tehnice de instalatii;

– raport de expertiza tehnica in vederea elaborarii documenatiei ISU;

– servicii de consultanta in eficienta energetica a cladirilor (audit energetic, expertize termice, certificate de performanta energetica a cladirilor);

– certificare cladiri verzi;

– documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de construire (rezistenta, instalatii sanitare, electrice si ventilatii): DALI, DTAC, DTOE (accord mediu, aviz circulatie si restul avizelor aferente acestei faze), PT-DDE.

 

 

arhitectura-3-590-392

 

 

Acronime si simboluri folosite in proiectele, documentatiile si executie in constructii :

*SF – studiu de fezabilitate;

*CU – certificate de urbanism;

*DALI – documentatie de avizare a lucrarilor de interventie;

*DTAC – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

*DTOE – Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei lucrarilor;

*DTAD – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare;

*PT – proiect ethnic;

*DDE – detalii de executie;

*PUD – proiect urbanistic de detaliu;

*PUZ – proiect urbanistic zonal.

 

smkv contact