Teme de arhitectura abordate:

locuinte colective, locuinte insiruite, locuinte individuale, hotel, pensiune, azil de batrani, restaurari, reabilitari, amenajari interioare, baze sportive, SPA, centru wellness (cabinet medical, laborator de cofetarie, sali de sport, SPA, zone de relaxare masaj, sauna, Jacuzzi), amenajari si reabilitari parcuri etc.

 

 

arhitectura-3-590-392

 

 

Studii de fezabilitate:

  • date generale (denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului);
  • informaţii generale privind proiectul;
  • costurile estimative ale investiţiei (valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general, eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei);
  • analiza cost-beneficiu (identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, analiza opţiunilor, analiza financiară, analiza economic, analiza de senzitivitate, analiza de risc);
  • sursele de finanţare a investiţiei;

 

arhitectura-8

 

  • estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei (număr de locuri de muncă create in faza de execuţie, număr de locuri de muncă create in faza de operare);
  • principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valoarea totală construcţii-montaj, eşalonarea investiţiei, durata de realizare, capacităţi in unităţi fizice şi valorice) – informaţiile solicitate in cadrul acestuicapitol sunt disponibile in devizul general (şi trebuie să corespundă cu acesta) şi, respectiv, graficul de realizare a investiţiei;
  • avize şi acorduri de principiu (avizul beneficiarului de investiţie, certificatul de urbanism, avize de principiu privind asigurarea utilităţilor, acordul de mediu, alte avize şi acorduri de principiu specifice);
  • piese desenate (documentatia tehnica de specialitate: arhitectura, rezistena, instalatii) si ate studii de specialitate (referate, rapoarte sau expertize tehnice).

toate aceste etape sunt completate cu cele de intocmire a documantatiei

 

 

smkv contact